Tekstproducten

U kunt Met Andere Woorden op drie manieren inzetten voor een helder verhaal:

Tekst schrijven: u krijgt een nieuwe tekst voor een brochure, rapport, artikel of website.

Tekst redigeren: u laat uw eigen tekst bewerken om het leesgemak te vergroten.

Schrijftraining: u traint uw schrijfvaardigheden in een cursus toegespitst op uw eigen  werkterrein.

Samen Sterk

Voor een compleet verhaal werk ik samen met andere tekstschrijvers, vertalers, fotografen, tekenaars, vormgevers en procesbegeleiders. Stuk voor stuk kleine maar fijne bureaus. Wat ons bindt, is passie voor ons vak, een flexibele werkwijze en een persoonlijke stijl.

Taaltip 2

Taaltip

Tekst En Beeld

Tekstbureau Met Andere Woorden heeft een bijzonder samenwerkingsverband met Fotobureau De Kracht van Beeld. Als u een tekst met bijpassende foto's wilt, verdiep ik mij samen met Fotobureau De Kracht van Beeld in het verhaal, de sfeer en de boodschap. Zo komen we tot een product waarin de kracht van beeld en taal elkaar versterken.

Tekst Schrijven

U gaat een brochure, nota, website, journalistiek, artikel of boek uitbrengen en wilt de gehele tekst door mij laten schrijven. In dat geval bespreek ik met u de hoofdlijnen: het doel, de doelgroep, de boodschap en de uitstraling. Als u de tekst namens meerdere partijen opstelt, zoek ik met u de rode draad die verschillende meningen verbindt. Zo ontstaat een consistente verhaallijn met overtuigende argumenten. Ik verwoord het geheel in heldere taal die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

 

Tekst Redigeren

Uw tekst is klaar en misschien zelfs al vastgesteld, maar u wilt het leesgemak vergroten. We bespreken in welke mate aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn. Binnen deze randvoorwaarden redigeer ik de tekst. Het nieuwe, geredigeerde verhaal is inhoudelijk onge-wijzigd, maar leest gemakkelijker, heeft meer kracht en is taalkundig juist.

Schrijftraining

Wie schrijft, wil gelezen worden. Tijdens de taaltraining ‘Schrijven voor de lezer’ krijgt u handreikingen om het uw lezers zo gemakkelijk mogelijk te maken. U oefent met eenvoudige formuleringen en een toegankelijke en logische opbouw. Zo zorgt u ervoor dat uw verhaal duidelijk overkomt, ook bij lezers met weinig tijd.